top of page
Lederskap eller familierelasjon?

Spør man ti ulike personer om hva lederskap er så får man like mange ulike svar. Problemet med begrepet lederskap er altså at det finnes så mange forskjellige oppfatninger, at det nærmest er umulig å bruke det i forhold til hunden.

 

Erfaringsmessig vet vi at lederskap i hundetreningen som oftest dessverre dreier seg om mye kontroll.

Det å kontrollere et annet individ gir en følelse av et slags velbehag og en slags mestringsfølelse hos den som kontrollerer. Lederskapet blir samtidig fremstilt som selve fundamentet for hundeholdet eller treningen. Ved å gjøre dette blir relasjonen mellom hund og menneske veldig redusert. Hunden lærer heller ikke å mestre situasjoner selvstendig og fungerer bare når den er under kontroll fra lederen. Denne formen for lydighet kan se effektiv og imponerende ut, men er ikke bra for hundens velferd. Følelsen av mestring og egenkontroll er viktig for hunder. De kan fint lære å «ta ansvar selv» i veldig mange situasjoner.

Hypotetisk sett kan vi si vi er leder over

alt vi har ansvaret for, også våre barn,

men føles det riktig å tenke slik overfor

en man har nær relasjon til?

 

 

 

Virkeligheten viser at de fleste av oss ønsker at hunden skal være en del av familien. Da bør hunden også behandles deretter, som et familiemedlem. En hund er ikke et menneske, men det er vitenskapelig bevist at den har det samme følelsesregisteret som vi mennesker har, på nivå med et barn.

pixabay-2243682.jpg

En hund er ikke opptatt av å bli sjef over familien. Det fagkunnskapen sier er at hunden er opptatt av å oppnå de beste resursene (mat, liggeplass, leker, kos osv.), og den er opptatt av tilknytning. I vår relasjon til hunden, er det mer naturlig å tenke på oss selv som en venn og veileder enn en leder. Ja, mye i hundeholdet kan faktisk sammenlignes med det å være foreldre. Så kanskje vi heller skal kalle det foreldreskap, og tenke over hva vi gjør og hvordan vi er som foreldre.

 

Det som kjennetegner en god hundeeier er først og fremst evne til empati og samarbeid. Kunnskap er også viktig slik at man selv er trygg på og vet hvordan man skal håndtere ulike situasjoner. Det handler om å grunnlegge et vennskap og et tillitsforhold til din hund. Et forhold fylt av respekt og tillit fra begge parter. En du viser respekt vil gi deg respekt tilbake!

 

 

Les gjerne også: Dominans og hierarki

 

 

Kilder

bottom of page