Nesodden Hundeskole tilbyr kurs, trening, treff og privat veiledning. Av og til holder vi også foredrag.

Hundeskolen ble til da Nesodden Hundeklubb ble nedlagt for noen år siden, fordi vi syntes det fortsatt burde være et godt kurstilbud og en møteplass for familier med hund på halvøya. Nå har vi deltagere fra Nesodden, Oslo og andre steder på Østlandet. Vi som driver Nesodden Hundeskole var aktive i hundeklubben og driver fortsatt i samme ånd. Vi bruker med andre ord fritiden vår på noe vi brenner for. Det å kunne hjelpe hund og familie til å danne grunnlag for et godt liv sammen, samt velfungerende og lykkelige hunder i samfunnet. Det er vår drivkraft.

 

Nesodden Hundeskole fokuserer mye på hundens naturlige adferd og språk, problemløsning og kreativitet i treningen. Vi legger stor vekt på å fremme etiske holdninger til trening og håndtering av hund, samt gode relasjoner mellom hund og eier. Vi anvender derfor kun belønningsbasert positiv trening.

30 års erfaring med hund er bra å ha med i bagasjen, men ikke nok mener vi. God utdanning har blant annet gitt oss nødvendige kunnskaper om atferd, hvordan hunder kommuniserer og ikke minst hvordan de lærer, noe som er svært viktig når man skal trene hund og undervise andre.

Her er i hovedtrekk hva vår hundetrener- og rehabiliteringstrenerutdannelse inneholder:
Historikk og arven fra ulven
Etologi - studien av dyrs atferd i sitt naturlige miljø
Medfødt og instinktmessig adferd
Språk, signaler og kommunikasjon
Raselære
Atferdsproblemer - typer, omfang, typiske kjennetegn.
Aggresjon, frykt, angst, stress, fobier, praktiske problemer
Kontrollproblemer
Læringsteori
Klassisk og operant betinging, straff og belønning
Habituering og sensitisering, ekstingsjon og flooding
Systematisk desensitisering og motbetinging, basistreninger
Prognoser atferdsproblemer - forhold ved hunden og hundeeier
Konsultasjoner i praksis
Observasjonsteknikker
Instruksjonslære
Kursopplegg
Metodikk - teknikker og metoder
Kreativitet i metoder og øvelser
Klikkertrening
Håndtering
Trening av terapihunder
Hverdagslydighet
Leker, triks, spor og andre søksøvelser, apportering, targettrening osv.

I tillegg har vi gjennomført en rekke andre kurs og foredrag. 

Det er alltid noe nytt å lære så vi oppdaterer oss jevnlig.
 

Medlem i faglig nettverk:

Vi (Trude) er medlem av NAS (Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr).

Av solid og bred erfaring med hund kan vi bl.a. nevne:
Hund i familie med barn, mange egne hunder (ca 30), sammensatt flokk og familiegruppe, trening med egne hunder, konkurranser/prøver, utstilling, mentaltesting, oppdrett (30 valpekull), flere verv i lokal hundeklubb og raseklubber, jobb i Norsk Kennel Klub, hundedaghjem og hundelufting, jobb som veterinærassistent i klinikk.

Litt om Nesodden Hundeskole

© 2021 by Nesodden Hundeskole. Proudly created with Wix.com