top of page
Mål og metoder

Vi har gjennom vår utdannelse fått god kunnskap om læringspsykologi og hvordan de ulike formene for trening (både positive og negative) virker på hunder. I løpet av mange års erfaring har vi også forsøkt ulike treningsformer selv. De siste ti årene har vi ikke vært i tvil om at det er belønningsbasert, positiv trening som er mest hundevennlig og gir best resultater.

Vi trener belønningsbasert og innen det som kalles moderne hundetrening. Belønningsbasert trening består av mange forskjellige verktøy og måter å løse ting på. Det dreier seg altså ikke om kun én bestemt metode, men finnes mange muligheter. Den røde tråden i belønningsbasert trening er at vi hele tiden fokuserer på det vi vil at hunden skal gjøre, og ikke det vi ikke vil at den skal gjøre. Samtidig er vi bevisste på at vi ikke påfører hunden noe den føler er ubehagelig. For å vite hvordan en hund oppfatter vår trening og håndtering, er god nok kunnskap om atferd og hvordan hundens hjerne fungerer svært vesentlig. I den sammenheng er forskning helt nødvendig.

Hva er positiv trening?

Når vi trener positivt så fokuserer vi hele tiden på at hunden skal lykkes og vi belønner den riktige atferden. Hunden erfarer på denne måten hvilken atferd det er som lønner seg og de feilene den eventuelt gjør underveis i treningen blir etter hvert borte. Positiv trening betyr altså at man ikke korrigerer hunden verbalt eller fysisk under innlæring/trening. Dersom hunden viser uønsket atferd under treningen, som vi bør gjøre noe med, så vil vi løse også det på en hundevennlig måte.

tsarina-045b_2s51678s.jpg

Hunden lærer raskere hva som er riktig atferd når vi trener positivt. Samtidig opplever den at det er hyggelig å trene med deg. Positiv trening skaper også gode assosiasjoner til andre hunder dere trener sammen med eller til omgivelsene generelt. I tillegg er det god hjernetrim for hunden når den må tenke og tilby atferd selv. Når vi trener positivt gjør hunden det vi ber den om fordi den har lyst og har en følelse av at den velger det selv. Positiv trening reduserer stress, skaper ro rundt treningen og har god langsiktig virkning. Det er behagelig og hyggelig å trene positivt!

 

Samtidig er det selvsagt viktig med grensesetting i hverdagen, men det kan gjøres på en hundevennlig måte. Erfaringene viser at når man trener positivt så får man gjerne mindre behov for grensesetting enn man får ved annen type trening. Positiv trening tar hensyn til følelsene samt skaper mestringsfølelse og kontroll hos hunden. Kort sagt så kan vi si at det er bare positivt å trene positivt!

 

 

Hvorfor korrigerer vi ikke?

Dersom man korrigerer, eller trener med en miks av belønning (evt. ros) og korrigering så vil hunden være mer fokusert på å unngå korrigeringen enn at den blir belønnet for riktig atferd. Det er slik hjernen fungerer. Hunden opplever gjerne korrigering som ubehagelig, noe som kan skape dårlige relasjoner til deg som eier, og negative assosiasjoner til andre mennesker, hunder eller noe annet i omgivelsene. Hunden vil forbinde det den har fokuset sitt på med ubehaget fra korrigeringen. Timingen her er svært krevende å få til og har derfor lett for å bli feil. Med korrigering mener vi f.eks. små rykk eller draing i båndet fra eier, annen fysisk eller verbal (nei, fy osv.) korrigering. All slik korrigering regnes som straff i hundetrening.

 

Trening med en miks av belønning og korrigering skaper ofte usikkerhet hos hunden og har mindre god langsiktig virkning. Hunden jobber ikke for deg fordi den har lyst, men for å unngå korrigering/ubehag. Den kan bli bra på unngåelse, men får ikke like klart for seg hva som er riktig atferd da hjernen ikke har like mye fokus på det. Noen hunder kan reagere med lært passivitet på trening med korrigering. Det vil si at de slutter å forsøke, er bare rolig og gir opp. Ved første øyekast kan disse hundene se superlydige ut. Sannheten er dessverre at mange av dem ikke lenger tar initiativ til noe i livet, og går inn i en mental tilstand som er alt annet enn hundevennlig. På fagspråket kalles det lært hjelpeløshet.

 

 

Positive metoder

Positiv trening er enkel trening som alle kan få til og du trenger ikke være redd for negative bivirkninger hvis du gjør feil. Det finnes mange ulike metoder innen positiv trening. Felles for alle er at de er basert på tilbydende atferd hvor hunden må bruke hodet og tenke selv (god hjernetrim). Vi har selvsagt noen metoder vi foretrekker basert på erfaring, men tilpasser treningen etter hver enkelt hund. Det betyr at vi av og til gjør endringer/justeringer underveis.

 

 

Kan alle hunder trenes positivt?

Alle hunder kan trenes positivt uansett rase og om det er en vanlig familiehund, konkurransehund eller bruks-/tjenestehund. I Nesodden Hundeskole har vi valgt å fokusere mest på familiehundene. Hos familiehundene finner vi det bredeste spekteret av muligheter og de største utfordringene. Det passer vår kreativitet aller best. Målet vårt er gode relasjoner og lykkelige hunder som fungerer godt i samfunnet!

bottom of page